Количка

0 артикула

Категории

Политика за личните данни

1. Уебсайтове и оператори на уебсайтове

2. Предмет и приемане на Политиката на поверителност

3. Бисквитки

4. Условия на ползване

5. Условия на плащане и доставка

6. Общи положения

7. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

8. Цел на обработка на данните за Вас

9. IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение

10. Бюлетини, съобщения и известия

11. Местоположение на съхранение и обработка на данни

12. Разкриване на Ваши данни

13. Връзки към или от други уебсайтове

14. Регистрация чрез уебсайт, собственост на трета страна

15. Достъп до информация и други права, които може да имате

16. Отмяна на Вашето съгласие; отмяна на регистрация; задържане на данни

17. Сигурност на данните

18. Злоупотреба с лични данни

19. Контакт за въпроси

1. Уебсайтове и оператори на уебсайтове

1.1. www.hansbg.com : се управлява от "ХАНС” ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, седалище и адрес на управление ж.к. Разсадника, бл. 14, вх. Б, ет. 1,ап. 40, телефонен номер: 0897 873 890, e-mail: hans_eood@abv.bg

В този документ терминът “Уебсайта” означава и се отнася също и до всяка част от горепосочения Уебсайт и/или неговото съдържание.

1.2. Вашите правни отношения са със "ХАНС” ЕООД, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.

1.3. Дружеството "ХАНС” ЕООД по-горе ще се срещне в този текст като “ hansbg.com” или “ние” или “нас” и винаги се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт.

2. Предмет и приемане на Политиката на Поверителност и Лични данни

2.1. Тази Политика на Поверителност и лични данни, заедно с измененията ѝ във времето (“Поверителност и лични данни”) и заедно с нашата Политика за бисквитките, нашите Условия на ползване и нашите Условия на доставка, с препратки към всички по-долу, посочват основата, на която всички данни, включително лични данни, които ние събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас.

Моля прочетете тази Политика на Поверителност и Лични данни внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия Уебсайт и не ни предоставяйте лични данни. С използването на нашия Уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност и лични данни. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на Поверителност и лични данни. Като приемете нашата Политика на поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата Политика на поверителност и лични данни чрез публикуване на променените условия на нашия Уебсайт и без други съобщения. Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Политиката за поверителност и лични данни редовно, тъй като Вашият достъп или използването на Уебсайта, след като дадена променена Политика на Поверителност и лични данни е публикувана, ще се счита, че има Вашето съгласие с Политиката на поверителност във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

3. Бисквитки: Можете да намерите нашата Политика за бисквитките, посочена по-горе, като последвате следната връзка: Политика за бисквитките.

4. Условия на ползване: Можете да намерите Условията на ползване, посочени по-горе, като последвате следната връзка: Условия за ползване.

5. Условия на плащане и доставка: Можете да намерите Условията на доставка, посочени по-горе, като последвате следните връзки: Информация за плащане и Информация за доставка.

6. Общи положения

6.1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на Поверителност и Лични данни.

6.2. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно.

6.3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу. Такова свързване може да включва контакт по имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения и/или обаждане по телефон.

6.4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме под наем, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено.

7. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

7.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност и лични данни:

• данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на процеса на покупка, по-конкретно име и фамилия, имейл, адрес за фактуриране, адрес за доставка и/или телефонен номер;

• информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт;

• детайли за транзакции, които извършвате чрез нашия Уебсайт и детайли за изпълнението на Вашите поръчки;

• информация, която предоставяте, когато участвате в състезания или промоции, спонсорирани или организирани от нас или от свързано с нас лице;

• информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети;

7.2. Данни за плащане (банкова информация, информация за дебитни и кредитни карти)

7.2.1. Като част от процеса на закупуване или от процедурата по възстановяване на средства и в зависимост от метода на плащане, който избирате при подаване на поръчката, може да предоставите данни, свързани с Вашата банкова сметка, с Вашата дебитна или кредитна карта на трета страна, предоставяща платежни услуги. Такива данни се използват за извършване на Вашето плащане до нас или възстановяване на дължима сума до Вас. В такъв случай, Вие предоставяте данни за плащането директно до третата страна, предоставяща платежни услуги, а не до нас, и може да бъдете предмет на политика на поверителност на тази трета страна, предоставяща платежни услуги. Ние препоръчваме да прегледате тези условия, преди да изберете съответния метод на плащане. Ние нито получаваме, нито запазваме, нито обработваме такива данни за плащане, но ние може да имаме достъп до тях в системите на доставчика на платежната услуга за целите, описани в този раздел.

7.2.2. Само ако Вие предоставите такива данни за плащане директно на нас, ние събираме и обработваме такива данни. Такъв може да бъде случаят, например, ако ни предоставите Вашите данни за банкова сметка с цел възстановяване на плащане в случай на връщане на продукт.

7.2.3. Моля да обърнете внимание, че може да се наложи да разкрием част от Вашите данни на трети страни, доставчици на платежни услуги, както е описано в раздела „Разкриване на Вашите данни” на тази „Политика на поверителност и лични данни”.

7.3. Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност.

8. Цел на обработка на данните за Вас

8.1. Ние можем да използваме данните за Вас за следните цели:

• Да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас;

• Да опазваме нашите и Вашите права и интереси;

• Да Ви предлагаме транзакции, продукти или услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу в тази Политика на поверителност;

• Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас;

• Да персонализираме бъдещото Ви пазаруване;

• Да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на hansbg.com

• Да Ви предоставяме информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас;

• Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.

8.2. Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в тази Политика на поверителност.

9. IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение

9.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.

9.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до: (i) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и (ii) ресурсите, до които имате достъп.

9.3. Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами, понижаване на кредитния риск и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на hansbg.com или трети страни, с които hansbg.com си сътрудничи.

9.4. Ние можем да използваме технически данни, предоставени ни от Вашия уеб браузър или приложение, за да предоставяме персонализирана реклама, включително чрез използване на средства за таргетиране и ретаргетиране. Техническите данни, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение, няма да се свързват с личните данни, които може да имаме от Вас, и няма да се използват за идентифицирането Ви. В случай на таргетиране, ние ще използваме такива технически данни, за да Ви представяме реклама, която, въз основа на анализа от Вашите предишни кликове, може да бъде от определен интерес за Вас. Чрез прилагане на технологията за ретаргатиране, ние имаме възможността да предлагаме на потребителите, които преди това са посетили нашия Уебсайт, наши реклами или реклами с наши продукти, когато такъв потребител посети Уебсайт на трета страна, която е част от същата рекламна мрежа. Тази форма на маркетинг се провежда на анонимна основа, което означава, че никакви лични данни по никакъв начин не се съхраняват и никакъв поведенчески профил не се свързва с Вашите лични данни.

10. Бюлетини, съобщения и известия

10.1. Когато Вие ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт през нашия Уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие съгласно следващия раздел), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от hansbg.com .

10.2. Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време:

• посредством използването на специална връзка, предоставена в бюлетина, съобщението и/или известието,

или

• посредством използването на опцията, налична в специална секция във Вашия профил на нашия Уебсайт за ограничаване, отказ или отмяна на Вашето съгласие,

или

• в случай на изскачащи съобщения, посредством използването на съответните настройки на Вашето устройство, или

• чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.

• чрез изпращане на e-mail с изричното Ви желание за отказ на hans_eood@abv.bg

10.3. Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме бюлетини, съобщения и/или известия и да отстраняваме от нашата база данни с клиенти или очаквани клиенти всеки, който е дал съгласието си да получава бюлетини, съобщения и/или известия без каквото и да било по-нататъшно задължение от страна на hansbg.com или от допълнително известие.

11. Местоположение на съхранение и обработка на данни

11.1. (изм. с решение от 19.10.2016г.) Данните, които събираме от Вас, могат да се обработват, прехвърлят и/или съхраняват на местоположение в Европейското икономическо пространство ("ЕИП").

11.2. (изм. с решение от 19.10.2016г.) Данните, които събираме от Вас, могат също така да се прехвърлят, обработват и съхраняват на място извън ЕИП, като в такъв случай ние ще предприемем всички необходими стъпки, изисквани от приложимото законодателство на ЕС, на страните-членки на ЕИП във връзка с прехвърлянето на лични данни зад граница. Тези стъпки могат да включват, но не се ограничават до съответствие с и включване на Стандартните договорни клаузи на ЕС във всички договори, свързани с и отнасящи се до прехвърлянето на данни извън ЕИП. В случай на прехвърляне на данни до Съединените Американски Щати, като алтернатива на Стандартните договорни клаузи на ЕС, ние може да (i) проверим дали получателят на такива данни напълно съответства с принципите на приложимите разпоредби на Сейф Харбър (Safe Harbor) на Департамента по търговия на САЩ, (ii) дали ежегодно удостоверява това пред Департамента по търговия на САЩ и (iii) е вписан в списъка Сейф Харбър (Safe Harbor), който се поддържа от Департамента по търговия на САЩ.

12. Разкриване на Ваши данни

12.1. Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за нас, за нашия собственик на капитала, за дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала или за трети страни, които са наши доставчици или които са доставчици на нашия собственик на капитала или на други контролирани от него дружества. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на Уебсайта, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

12.2. Ние можем да разкриваме вашите данни пред трети страни доставчици на услуги (i) за да изпълняваме своите задължения, които имаме към Вас.

12.3. С цел идентифициране и обработване на плащанията през трети страни доставчици на платежни услуги и за предотвратяване на измами, може да се наложи да разкрием някои Ваши данни (като име и фамилия, страна на пребиваване, телефонен номер и имейл адрес, както и номер на поръчка и поръчани продукти) на такава трета страна – като право-охранителни и разследващи органи.

12.4. Ако предоставите каквито и да било платежни данни директно на нас (включително банкова сметка в случай на връщане на продукт), ние ще ги разкрием на трети страни доставчици на платежни услуги, до степента, нужна за извършване на връщане на сума или плащане към Вас.

12.5. Вашата банка, издателят на кредитна или дебитна карта, и трета страна доставчик на платежни услуги може да имат достъп или да преглеждат всякакви данни или документи, свързани с Вашата поръчка или договор.

13. Връзки към или от други уебсайтове.

Нашият Уебсайт може понякога да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни производители, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на платежни услуги или платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google или Twitter.

Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да подавате данни към тези уебсайтове.

14. Регистрация чрез уебсайт, собственост на трета страна

Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате чрез уебсайт на трета страна, по-конкретно чрез платформа на социална мрежа като Facebook. В такъв случай, вие можете да щракнете върху бутона “регистриране чрез (Facebook)” в регистрационната форма и да се впишете към уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни (по-конкретно име, фамилия, дата на раждане, пол и имейл адрес) се взимат от този уебсайт на социална мрежа и се изпращат до нас. Ако се регистрирате чрез такъв уебсайт на трета страна, моля имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност или задължение за политиките на поверителност или практиките, прилагани от трети страни. Моля проверете тези политики, преди да се регистрирате в нашия Уебсайт чрез такъв уебсайт на трета страна.

15. Достъп до информация и други права, които може да имате

15.1. Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното:

• правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не;

• правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни;

• правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка;

• правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас;

• правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни;

• правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели;

• правото да отмените Вашето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията;

• правото за отстраняване на Вашите данни от системата, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията.

15.2. Когато желаете да се възползвате от такова право, моля, адресирайте своето искане в писмен вид (имейл или подписано и датирано писмо) до Отдела за обслужване на клиенти на адреса, посочен на нашия Уебсайт.

16. Отмяна на Вашето съгласие; отмяна на регистрация; задържане на данни

16.1. Вие можете да оттеглите своето съгласие с тази Политика на поверителност и лични данни и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт по всяко време и без каквато и да било такса за Вас, като се свържете с Отдела за обслужване на клиенти в писмен вид (имейл е достатъчен) чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.

16.2. Във всеки случай, ние можем да задържим данните за период, какъвто изисква приложимото право, включително търговските, данъчните или други закони за да запазим информация, свързана със сключени сделки.

16.3. В случай че между Вас и нас не е сключена никаква сделка преди Вашата отмяна или заявление за отмяна на регистрацията, ние ще отстраним Вашите данни от системата, така че повече да няма достъп до тях.

17. Сигурност на данните

17.1. Ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в Политиката на поверителност и лични данни и всички изисквания на приложимото право.

17.2. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри.

17.3. За съжаление, преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани до и от нашия Уебсайт. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неправомерен достъп.

17.4. Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.

17.5. Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

18. Злоупотреба с лични данни

Ние не поемаме каквато и да било отговорност, ако Вие сте били подведени от неоторизирани трети страни, които представят себе си като представители на  hansbg.com. Моля информирайте ни, ако узнаете за такова поведение от страна на трета страна.

Моля в случай на регистрирано неправомерно използване на Вашите лични данни от Наша или трета страна да информирате и съответната институция, а именно:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2           

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

    Електронна поща: hans_eood@abv.bg

    Интернет страница: www.hansbg.com 

19. Контакт за въпроси

Въпроси, коментари и искания във връзка с тази Политика на поверителност и във връзка с правата, които имате съгласно тази Политика на поверителност и приложимото право са добре дошли и следва да бъдат адресирани в писмен вид (имейл е достатъчен) до нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. Тази Политика на поверителност и лични данни и всички въпроси, възникващи или свързани с тези условия и с договора за продажба от разстояние, са подчинени на правото на законите на Република България и съдилищата на Република България;

Нови продукти